Általános bérleti és felhasználási szerződési feltételek

Mely létrejött Olasz Adrienn e.v. (adószám:66601681-1-23; telephely: 6430 Bácsalmás, Dózsa György u. 53.) továbbiakban Bérbeadó és Bérlő között elektromos mellszívó készülék/vezeték nélküli mellszívó/csecsemőmérleg/légzésfigyelő (továbbiakban készülék) bérlésére. 

A Bérbeadó kötelezettségei

 • Bérbeadó vállalja, hogy a tulajdonában álló egyedi gyártási számmal ellátott készüléket határozatlan időtartamra, bérleti díj fejében a Bérlő rendelkezésére bocsátja.
 • Bérbeadó vállalja, hogy amennyiben a jelen szerződésben megjelölt bérleti díjat módosítani kívánja, úgy erről a Bérlőt a módosítás előtt 10 nappal értesíti. 

A Bérlő kötelezettségei

 • Bérlő vállalja, hogy a készülékért a bérlés időtartama alatt minden hónapban bérleti díjat fizet.
 • Bérlő a mellszívót az általa megadott lakcímen vagy tartózkodási helyen rendeltetésszerűen használhatja.
 • A készülék és tartozékainak tisztán tartása és fertőtlenítése a bérlés során a Bérlő felelőssége. A készüléket a használati utasításában leírtaknak megfelelően köteles tisztítani a bérlés ideje alatt. A nem megfelelő tisztításából eredő egészségügyi problémákért a Bérbeadó felelősséget nem vállal.
 • Bérlő az első havi bérleti díjat átvételekor köteles kifizetni a Bérbeadó telephelyén készpénzes tranzakcióval. Házhoz szállítás esetén a Bérlő az első havi bérleti díjat és szállítási díjat a futárnak fizeti ki készpénzes fizetéssel. 
 • Amennyiben a Bérlő a bérleti díj megfizetését elmulasztja, úgy a Bérbeadónak jogában áll a bérleti szerződést felmondani. Ebben az esetben a Bérlő köteles a készüléket visszaszolgáltatni a Bérbeadónak.
 • Bérlő vállalja, hogy a készüléket a készülék eredeti dobozában, esetleges tartozékaival és a használati utasításokkal együtt adja vissza a Bérbeadónak. Ha a Bérlő a készüléket ezek hiányában szolgáltatja vissza a Bérbeadónak, úgy köteles megfizetni a hiányzó tartozék/használati utasítás/tárolódoboz árát a Bérbeadónak a készülék visszaszolgáltatásakor. 
 • Bérlő vállalja, hogy a készüléket megtisztított állapotban adja vissza a Bérbeadónak. Amennyiben a készüléket a Bérlő nem tiszta állapotban szolgáltatja vissza, 2000,- forint tisztítási költséget köteles fizetni a Bérbeadónak. A készüléket sértetlen, működőképes állapotban veszi át a Bérlő, melyről a készülék átvételekor meggyőződik.
 • A kölcsönzés időtartamára a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik a készülékért. Amennyiben a bérlés időtartama alatt a készülék bármilyen módon megsérül vagy meghibásodik, elvész vagy ellopják, úgy a Bérlő és/vagy közvetítője köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót.
 • Amennyiben megállapítást nyer, hogy a készülék elveszett vagy ellopták, illetve a Bérlő hibájából sérült vagy hibásodott meg, úgy a Bérlő köteles a készülék javítási költségét, vagy - amennyiben a javítás nem lehetséges – a készülék aktuális fogyasztói árát megtéríteni. 

A szerződés létrejötte

 • A bérleti szerződéshez érvényes személyi igazolvány bemutatása szükséges.
 • A szerződéssel létrejött jogviszony kezdete a szerződés kelte, kiszállítással rendelt készülék esetén a megrendelés időpontja. 

A bérlés menete

 • A bérlés kezdete a készülék átvételének napja. 
 • A bérlési ciklus 1 hónap. A Bérlő minden megkezdett ciklusra köteles fizetni a havi bérleti díjat. Kivétel ez alól, ha a Bérlő egy hónapnál rövidebb időre szeretné bérelni a készüléket. Ebben az esetben lehetősége van a Bérbeadóval egyénileg megállapodni a bérleti díj összegéről. 
 • A Bérbeadó minden új bérlési ciklus kezdete előtt 2-5 nappal emailben értesíti a Bérlőt arról, hogy a jelenlegi bérlési ciklusa végéhez közeledik. A Bérlő ez alatt nyilatkozhat arról, hogy kívánja-e a következő hónapra is bérelni a készüléket. Amennyiben a Bérlő ilyen módon meghosszabbítja a bérletét, a bérleti díjat átutalásos számla alapján teljesítheti. Amennyiben a Bérlő ezt elmulasztja, automatikusan új bérlési ciklus kezdődik. Ebben az esetben a Bérbeadó két napon belül felveszi a Bérlővel a kapcsolatot fizetési felszólítás céljából telefonos megkeresés vagy e-mail formájában.
 • Amennyiben a Bérlő nem nyilatkozik a bérlés lemondásáról, és a Bérbeadó megkeresésére sem reagál, a Bérbeadó felveheti a kapcsolatot a Felhasználóval is fizetési felszólítás céljából.

Csereszolgáltatás

 • Meghibásodás esetén a Bérbeadó a készüléket díjmentesen cseréli.
 • A Bérlő kérésére történő készülékcsere esetén, amennyiben a készülékcsere csak futárszolgálattal lehetséges, a szállítás költsége a Bérlőt terheli.

A készülék visszaszolgáltatása

A bérlés időtartama akkor fejeződik be, amikor a Bérlő a készüléket kifogástalan műszaki állapotban a Bérbeadó telephelyére visszaszállította. Ha a Bérlő visszaszállítást kér a bérbeadótól, a bérlet vége a szállítási igény bejelentése, vagy a megadott szállítási dátum. 

Szolgáltató adatai 

Cégnév: Olasz Adrienn e.v.

Székhely: 6430 Bácsalmás, Dózsa Gy. u. 53.

Adószám: 66601681-1-23

Telefon: +36 30 555 4522

E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A szerződés aláírásával, illetve a készülék használatba vételével a Bérlő kijelenti, hogy megértette és magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen Bérleti szerződésben foglaltakat. 

Hatályos: 2022.08.05.

Utolsó változtatás időpontja: 2022.08.05.

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.